HUR VERKAR INFRARÖTT

Infrarött ljus

Infrarött ljus är långvågiga strålar som ingår i ett specifikt segment av solens spectra, och är en form av ljusenergi, vilket är osynlig för det mänskliga ögat.

Största delen av solens energi kommer från det infraröda frekvensområdet, och är en form av strålningsvärme som värmer objekt direkt utan kringliggande luft.

Människor, djur och växter absorberar naturligt värmen från de infraröda strålarna.

Till exempel när vi befinner oss i direkt solljus känner vi oss varma då vår kropp absorberar de infraröda strålarna. Om ett moln passerar förbi och skuggar solen känner vi oss omedelbart kallare, detta beror inte på att utomhustemperaturen sjunker utan att molnet då hindrar de infraröda strålarna att nå oss.

Infraröttljus får dock inte blandas ihop med UV (ultravioletta strålar) ljus, vilka kan bränna och skada huden.

Långvågig infraröda strålar är en form av energi som värmer objektet direkt. Detta genom en process som kallas konversion.

Vatten molekyler och organisk substans absorberar infraröd värmeenergi lätt eftersom deras resonans frekvens följer samma vågfrekvens som infrarött ljus.

Att hästens kropp till 70% består av vatten är av stor betydelse för de långvågiga infraröda strålarnas många positiva effekter på kroppen.

De långvågiga infraröda ljuset tränger in i organisk substans till ett djup på 5cm vilket ger en mycket jämn uppvärmningseffekt.

Nära och medium infraröda strålar tränger enbart in till 0-10mm och ger en ytlig värme.

Att bli exponerad av infraröd värme under längre tid är helt ofarligt och kan aldrig orsaka några skador på din hud, det är hälsosamt och helt ofarligt för levande ting.

Långvarig infraröd värme används idag inom sjukvården för att värma nyfödda spädbarn.