BRUKSANVISNING

Justering

InfraSolarium kan justeras i höjd och sidled, samt längd beroende på hästens storlek.

Montering

Den levereras färdigmonterat och sätts upp på cirka 30 min. Man behöver en behörig elinstallatör för att koppla in styrenheten.

Takhöjd

InfraSolarium levereras som standard till tak mellan 2,40 -3,00m, vid högre till tak kontakta oss så ska vi försöka komma på en lösning.

Underhåll

Den kräver enkelt underhåll. Lamporna är självrengörande och kräver endast eftersyn. Reflektorerna tvättas av med rengöringsmedel för rostfritt stål.

Vid eventuella problem med den elektriska styrenheten, ta kontakt med InfraSolarium på info@InfraSolarium.com