EKONOMI

Då energin överförs utan att värma kringliggande lift så ger detta korta och effektiva behandlingstider, omkring mellan 20-30 min.
Med dagens elpris blir detta ungefär 2-3kr/behandling.

InfraSolarium kräver enbart uppsyn under behandlingen vilket ger möjlighet till andra sysslor. Ljuset stängs av automatisdkt efter behandlingens slut.

Du sparar både tid och pengar.