HÄLSOEFFEKTER

Hälsoeffekter

1. Ökar blodgenomströmmning och syretillförsel.

2. Stärker immunförsvaret.

3. Ger snabbare läkning av skador och kortare tid för återhämtning efter tävling och hårda jobb.

4. Läker hudproblem som svampinfektioner och sårskador på kortare tid.

5. Lindrar muskelstelhet och smärta.