JAK TO DZIAŁA

InfraSolarium emituje długie fale podczerwone w zakresie widma 700-1100 nm. Specjalnie skonstruowane reflektory ekranujące dostarczają znaczącą ilość energii fal elektromagnetycznych do ciała zwierzęcia, bez większych strat mogących wynikać z samego rozpraszania w powietrzu.

Długie fale podczerwone cechują się głęboką penetracją do tkanek nawet do 5 cm pod skórę!
Przenikająca energia zostaje zaabsorbowana przez różne tkanki, a zwłaszcza mięśniową, co daje największe zalety zdrowotne dla zwierzęcia.
Zaabsorbowana energia ulega transformacji do energii biochemicznej związanej z ATP (adenoznotrójfosforan), który jest najłatwiej dostępnym źródłem wszelkich procesów metabolicznych jak np. syntezy DNA, RNA, białka i inne produkty jak wiadomo niezbędne do regeneracji, mitozy komórek i ostatecznie przywrócenia homeostazy w tkankach.

Reasumując można powiedzieć że zastosowana technika może sprzyjać szybkiemu leczeniu i regeneracji często nadwyrężonej tkanki mięśniowej u zwierzęcia.

Opisana technologia jest powszechnie stosowana w medycynie ludzkiej, w fizjoterapii jako skuteczny sposób uśmierzania bólu po różnego rodzaju urazach, a także w zapobieganiu rozprzestrzeniania się infekcji w uszkodzonych tkankach.

Najnowsze badania wskazują że długie fale podczerwone aktywują kompleksowo procesy neurologiczne i metaboliczne związane z przewodnictwem sygnałów bólowych i przez to przynosi znaczącą ulgę w różnych stanach bólowych. Zauważono również pozytywny efekt na produkcję endorfin, które jak powszechnie wiadomo odznaczają się właściwościami analgetycznymi i poprawiającymi kondycję.